6. November 2020.

Izrada vizualnog identiteta Indigena

Klijent: Indigena d.o.o.
Zadatak: Izrada vizualnog identiteta

6. November 2020.

Izrada vizualnog identiteta Puntarac

Klijent: Indigena d.o.o.
Zadatak: Izrada vizualnog identiteta

6. November 2020.

Izrada internetske stranice Chemosignal

Klijent: Indigena d.o.o.
Zadatak: Izrada vizualnog identiteta