Web nam je trenutno u izradi, ali brzo smo online!

Agencija IBS promocija

prestaje sa radom.


Nakon nešto više od šest godina na tržištu, agencija IBS promocija d.o.o. prestaje s radom pod tim imenom i pravnim oblikom, a njezin rad nastavlja novooformljena Azinus agencija.

 

Ovim putem želimo obavijestiti Vas, našeg dragog klijenta, sve buduće klijente te svu zainteresiranu javnost kako IBS promocija prestaje sa svojim dugogodišnjim radom, a sve njene usluge (s jednom novom) nastavlja pružati novoosnovana Azinus agencija.

 

Razlog za ovom, svakako dobrom, promjenom leži u činjenici kako je zakonodavac stvorio nove oblike postojećih pravnih oblika, a koji onome što mi radimo i uslugama koje pružamo više odgovaraju. Nakon više mjeseci analiziranja, odlučeno je kako je došlo vrijeme za promjene u obliku poslovanja.

 

Povoljnije cijene usluga i uvođenje dodatne usluge

 

Azinus je akronim imena. Puno ime je agencija za intelektualne usluge, a razlog zašto se u imenu ne spominje odnosi s javnošću, marketing ili nešto digitalno, razlog je jer će Azinus u skoro vrijeme početi s pružanjem nove vrste usluga, a to su pripreme i provedbe Europskih projekata. Kako su sve navedene usluge same po sebi takve prirode, “agencija za intelektualne usluge“ najuniverzalniji je opis našeg djelovanja.

 

Azinus je obrt. I ne, nije nas strah ići “korak niže“ na ljestvici pravnih oblika Republike Hrvatske jer netko ipak mora početi mijenjati percepciju javnosti o obrtu kao niže rangiranom obliku. Naravno da to nismo isključivo mi, ali nadamo se da će naš primjer utjecati na to. Naše usluge će i dalje ostati na nivou d.o.o.-a, dapače, bit će još kvalitetnije jer nam se otvara prostor za nove investicije u pružanju kvalitete usluga i dopušta nam više vremena za posvećivanjem našim klijentima odnosno njihovim potrebama.

 

Azinus je jeftiniji. Jer smo smanjili troškove prelaskom na ovaj pravni oblik i jer više nismo u sustavu PDV-a, stoga su i naše usluge* automatski povoljnije i za Vas!

Hvala svima na povjerenju svih ovih godina, te veliko hvala na povjerenju koje nam nastavljate pružati!

Matija Srketić,

vlasnik

 

info@azinus.agency